SLOVENSKÁ ÍLOVÁ SPOLOČNOSŤ SLOVAK CLAY GROUP
Úvod

Vitajte na návšteve v Slovenskej ílovej spoločnosti!

Sme združením občanov pre podporu všetkého, čo súvisí s výskumom a využitím ílov.

Objektom záujmu našej spoločnosti sú nielen ílové minerály a ílové suroviny, ale aj rozvoj experimentálnych metodík, ktoré využívame a ktoré sú použiteľné pri poznávaní parametrov a vlastností aj ostatných nerastných surovín.

Zastrešujeme odborníkov pochádzajúcich z rôznorodých organizácii - Ústav anorganickej chémie SAV, Geologický ústav SAV, Ústav geotechniky SAV, Technický a skúšobný ústav stavebný, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave.

Pomáhame sprostredkovať kontakty, podporujeme výmenu názorov, odbornú aj pedagogickú činnosť.

Sme zástupcom Slovenska v medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ílmi, ktoré združujú podobné skupiny v iných krajinách, s mnohými máme intenzívne kontakty a spoluprácu. Organizujeme a zúčastňujeme sa medzinárodných podujatí o íloch na Slovensku aj v zahraničí. Našimi národnými konferenciami sú od roku 2001 Stredoeurópske ílové konferencie (MECC).

  

__________________________________________________________________

 

O Z N A M

 

 

Srdečne vás pozývame na 4. seminár Slovenskej ílovej spoločnosti 


Ílové minerály a vybrané nerudné suroviny v materiálovom výskume, priemyselných

aplikáciách a životnom prostredí

 


 

ktorý sa uskutoční 19.-21. júna 2017 v Starej Lesnej 

 

 

ADRESA:

Ústav anorganickej chémie SAV
Dúbravská cesta 9
845 36 Bratislava

TELEFÓN:

+421-2-5941 0464
+421-2-5941 0406
+421-2-5941 0485